Actualiteiten


Op deze pagina vindt U de laatste nieuwtjes.

De volgende contactdag zal plaatsvinden op zaterdag 14 april 2018, in "De Deel" te IJsselstein (U)

24-11-2017:  Rundbrief 149 vanaf nu integraal op onze site (uitsluitend voor leden).

Rundbrief 149 (incl. nieuwe uitgiften) is vanaf nu door onze leden integraal en volledig in kleur op onze site te bekijken. Naar keuze bestaat de mogelijkheid, om de volledige Rundbrief te bekijken, of een enkel artikel.
U vindt deze nieuwste Rundbrief hier.


21-11-2017:  Contactdag van 4 november in IJsselstein.

Veertien personen vonden op 4 november de weg naar KPJ De Deel te IJsselstein (U) voor een ontspannen bijeenkomst. Vragen omtrent de a.s. veranderingen binnen de MGO konden afdoende beantwoord worden. Het is niet te verwachten dat deze van invloed zullen zijn op het reilen en zeilen van onze groep.
Na volop in elkaars ruilmateriaal te hebben gesnuffeld, was het tijd voor de lezing van Tom Loorij, die ons (zelf geschoten) vogelfoto's liet zien met daarop een postzegel van dezelfde vogel in (nagenoeg) dezelfde houding. Een interessante lezing waarvoor hij een welverdiend applaus kreeg!
Een uitgebreider verslag zal worden opgenomen in de eerstvolgende Contactbrief.


02-11-2017:  Bekroningen Multilaterale/Hertogpost (Rang 1) en Postex 2017 (Rang 2)

Tom Loorij heeft met het boek "Vogels op de cm2" deelgenomen in de literatuurklasse van deze tentoonstellingen. Bij de Multilaterale/Hertogpost (25-27 augustus 2017) leverde dat Groot Vermeil (83 punten) op en in Apeldoorn (20-22 oktober 2017) Goud (77 punten).
VAN HARTE GEFELICITEERD!


20-10-2017:  Nieuwe uitgiften (uitsluitend voor leden).

Vandaag zijn er weer vier voorlopige bladen met nieuwe uitgiften -die na Rundbrief 148 verschenen zijn- op de site gezet. Het totaal komt daarmee op 27 bladen.
NIEUW!! bij alle vogels is m.i.v. Rundbrief 149 ook de Nederlandse naam vermeld!


06-07-2017:  Nieuwe advertentie

Onder "Advertenties" is weer een nieuwe advertentie opgenomen.


19-06-2017:  Nieuwe advertentie

Onder "Advertenties" is een nieuwe advertentie opgenomen. Deze is vooral interessant voor verzamelaars van roofvogels!


09-06-2017:  Exphimo-2017 te Mondorf-les-Bains (Lux)

In het Pinksterweekeinde werd tijdens Exphimo-2017 de teamwedstrijd van de Duitse VPhA gehouden. Van onze motiefgroep nam één team deel, bestaande uit de volgende vijf personen: H. Friemann, G. Großkopf, D. Läge, P. van Nies en N. Van Wassenhove. Ieder teamlid stelde hiervoor een 1-kader-verzameling -betrekking hebbend op de vogelwereld- beschikbaar.
Onze deelname was zeer succesvol, wij mochten met 215 punten de eerste prijs (een wisseltrofee) in ontvangst nemen! Een verslagje van deze gebeurtenis vindt u hier.


30-05-2017:  Jahrestreffen 2017

Inmiddels is er een verslag gemaakt door Agnes van der Sanden van deze zeer geslaagde Jaarbijeenkomst. U vindt dit, samen met een aantal foto's, hier.


29-05-2017:  Bekroningen Achterhoek 2017 te Lichtenvoorde

Aan deze tentoonstelling nam Koenraad Bracke deel met zijn verzameling "Vogelzang - een wereld van muziek". De jury waardeerde de verzameling met Groot Goud (90 punten). Niko Van Wassenhove kreeg voor zijn verzameling "Katachtigen" een mooie Vermeil-bekroning.
VAN HARTE GEFELICITEERD!


29-05-2017:  Contactdag van 20 mei in IJsselstein.

Op 20 mei heeft onze voorjaarscontactdag plaatsgevonden in De Deel te IJsselstein (U). Belangrijkste agendapunt was de bespreking van de resultaten van de Jaarbijeenkomst in Oeding met betrekking tot het voortbestaan van de Motiefgroep, en de eventuele consequenties voor de Nederlandstalige afdeling. Door Peter van Nies werd een uitgebreide toelichting hierop gegeven waarna geconcludeerd werd, dat er vooralsnog voor ons weinig zal veranderen.
Een uitgebreid verslag zal worden opgenomen in de eerstvolgende Contactbrief.


29-05-2017:  Jaarbijeenkomst 2017 te Oeding (Dld)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ons Jahrestreffen-2017 in Oeding, kwam bij punt 9 het voorstel van het bestuur aan de orde om aan Gerard Kolman het erelidmaatschap van onze vereniging toe kennen.
In het door Damian Läge (onze 2e voorzitter) uitgesproken Laudatio kwamen de door Gerard, gedurende zijn méér dan dertigjarige lidmaatschap, verrichte activiteiten voor onze vereniging uitvoerig aan de orde. Gerard werd kortom gekwalificeerd als een zeer actief en betrokken lid die het ten volle verdiende om eens in het zonnetje te worden gezet. De aanwezige leden waren het daarmee unaniem eens en onder luid applaus werd aan hem de oorkonde overhandigd waarmee dit erelidmaatschap werd bekrachtigd.
VAN HARTE PROFICIAT!


15-05-2017:  Bekroningen ECTP te Essen

Aan deze tentoonstelling namen vijf van onze leden deel (zie hierbeneden). Zij behaalden de volgende bekroningen: Heinrich Welschhoff: Groot zilver met 75 punten, Peter van Nies: Goud met 90 punten, Erna Streit: Vermeil met 80 punten, Roger Van Laere: Vermeil met 80 punten en Sylvia Kälin: Groot Vermeil met 88 punten.
VAN HARTE GEFELICITEERD!


10.04.2017:  8e Europese Kampioenschappen Thematische Filatelie ECTP)

Van 11 t/m 13 mei van dit jaar vinden in het kader van de "Briefmarkenmesse Essen", Messehalle 1A de 8e Europese Kampioenschappen voor Thematische Filatelie (ECTP) plaats. Dit jaar zullen in totaal 45 collecties uit 11 verschillende landen in 8 klassen om de eer strijden.
Uit onze Motiefgroep nemen de onderstaande leden met hun verzamelingen in de volgenden klassen deel:
Klasse 1: Kunst und Kultur
Heinrich Welschhoff:   Lichtwesen - Engel als Mittler zwischen Himmel und Erde
Klasse 3: Mensch und Alltag
Peter van Nies:     Karneval, mehr als nur drei fröhliche Tage
Klasse 7: Wildtiere und Pflanzen
Erna Streit:            Vögel: Bunte Welt voller Überraschungen
Roger van Laere:  Atlantic Puffin: Clown of the ocean
Klasse 8: Landwirtschaft und Haustiere
Sylvia Kälin:          Ich liebe Hühnervieh
Een goede reden om eens naar deze bijzonder interessante beurs te gaan...


30-03-2017:  Nieuw vogelboek "Vogels op de cm2 "

Nu in de boekhandel verkrijgbaar het nieuwe vogelboek: "Vogels op de cm2 ". Samenstellers zijn Peter Müller (Uitgeverij Müller) en Tom Loorij, bekend vogelpostzegelverzamelaar en lid van onze Motiefgroep. Het is een prachtig boek geworden met per vogel de meest actuele informatie, met dank aan Sovon! Meer informatie over deze prachtige uitgave vindt u  hier.


17-05-2016:  Onderscheidingen

Aan ons Belgisch lid Koenraad Bracke werd vorige week de hoogste filatelistische onderscheiding van België (de medaille van nationale verdienste) toegekend! Gezien het vele werk dat hij voor de filatelie verricht is deze onderscheiding méér dan verdiend!! Tijdens Westfila 2016 werd de medaille aan hem uitgereikt.

Aan ons Nederlandse lid Tom Loorij is (voor de tweede keer!) de L.H. Tholentrofee toegekend. Deze trofee wordt toegekend voor de beste filatelistische publikatie in een niet-filatelistisch blad. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn artikel "Vogelpostzegels verzamelen, een leuke hobby" in het tijdschrift "Het Vogeljaar", jaargang 63 (3) 2015.
Beide heren worden van harte gefeliciteerd!