Motiefgroep Ornithologie

De "Motivgruppe Ornithologie e.V." is in 1974 opgericht en wordt sindsdien geleid door Prof. H. Friemann samen met mevrouw B. Grokopf. Het is een internationale filatelistenclub waarvan de leden, elk op zijn eigen manier, postzegels, poststukken, stempels, postwaardestukken e.d. van het thema vogels verzamelen. Momenteel bestaat de Motiefgroep uit mr dan 250 leden uit binnen- en buitenland, waaronder een sterke Nederlandse vertegenwoordiging van circa 60 leden.

Drie- tot viermaal per jaar verschijnt een nieuwsbrief, de zogenaamde Rundbrief. Dit is een omvangrijk (60 tot 80 pagina's) tijdschrift met een schat aan informatie en wetenswaardigheden op het gebied van de vogelfilatelie.

Eveneens drie- tot viermaal per jaar verschijnt er een Nederlandstalige Contactbrief die door en voor de Nederlandse (én Vlaamse) leden wordt samengesteld. Hierin worden nieuwtjes en wetenswaardigheden opgenomen die voor de Nederlandse afdeling van belang zijn, zoals tentoonstellingsdata, nieuwe leden, recente uitgaven enz.

In voor- en najaar wordt er een Contactdag voor de Nederlandse leden georganiseerd. Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis "De Schalmei" te De Meern. Naast ruilen (of kopen) en bijpraten wordt er doorgaans ook een ornithologische diapresentatie gehouden door deskundige ornithologen.

Voor de daarin geïnteresseerde leden wordt er ook een intensief Rondzendverkeer georganiseerd. Het materiaal, voornamelijk bestaande uit (postfrisse) postzegels, is over het algemeen van bijzonder goede kwaliteit en tegen zeer redelijke prijzen verkrijgbaar.

Eenmaal per jaar wordt er een grote bijeenkomst voor alle leden georganiseerd ergens in Europa, het zogenaamde Jahrestreffen. Meestal is dat in Duitsland (omdat daar het grootste aantal leden woont), maar het is ook al in Nederland, België en Zwitserland gehouden. Ruilen, vogelexcursies en gezelligheid nemen daar een belangrijke plaats in.