Jaarbijeenkomsten

De jaarlijkse bijeenkomst, het zogenaamde "Jahrestreffen" is ieder jaar zo ongeveer de belangrijkste gebeurtenis voor de Motiefgroep. Al sinds 1977 vindt er jaarlijks een bijeenkomst plaats op wisselende plaatsen in Duitland of één van de aangrenzende landen. Waren de eerste bijeenkomsten nog tot één of twee dagen beperkt, tegenwoordig duren ze al van donderdag tot en met zondag. Desondanks hebben de leden vaak nog het gevoel dat die tijd te kort was.

Vaak zijn er bij een jaarbijeenkomst bepaalde punten die extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld thematische tentoonstellingen of de organisatie van de BIRDPEX, een internationale tentoonstelling speciaal voor vogelcollecties. In sommige jaren staat de ornithologie wat meer op de voorgrond, waarbij lezingen en excursies verzorgd worden. Een bijzonder belangrijk filatelistisch punt vormen al sinds 1981 de discussies over de opbouw van een eigen vogelverzameling. Veel punten die tegenwoordig in een goede motiefverzameling van belang zijn, werden in de loop der jaren besproken. Het succes van deze discussies is zichtbaar in het grote aantal tentoonstellers dat uit onze Motiefgroep is voortgekomen.

Ook de persoonlijke ontmoetingen tijdens de jaarbijeenkomst spelen een belangrijke rol. Veel leden komen elk jaar weer terug en verheugen zich op het weerzien met hun vrienden, waarbij ook de partners zeer welkom zijn! Het aantal deelnemers samen met partners en kinderen ligt bijna ieder jaar boven de 50, met uitschieters tot bijna 100!