Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de vereniging, de zogenaamde "Rundbrief", is voor veel Nederlandse vogelfilatelisten een van de belangrijkste redenen om lid te zijn van de Motiefgroep. Naast actuele informatie over nieuwe vogelpostzegels en andere filatelistische artikelen met betrekking tot de vogelwereld, zijn hierin ook vaak artikelen opgenomen met betrekking tot ornithologie, vogelbescherming, opbouwen van een vogelverzameling, nieuwe filatelistische inzichten inzake vroegere uitgiften enzovoorts.
Ook worden geregeld bijdragen gepubliceerd met betrekking tot algemeen filatelistische thema's, zoals bijvoorbeeld het nieuwe tentoonstellingsreglement.

De nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer per jaar en heeft een omvang van tussen de 60 en 80 pagina's, en soms ook méér. De kosten voor de nieuwsbrief zijn in het abonnementsgeld inbegrepen.

Oudere exemplaren kunnen (zolang de voorraad strekt) bij de 2e voorzitter opgevraagd worden.