Exphimo 2017 te Mondorf-les-Bains (Lux)
Verslag van Peter van Nies


wisseltrofee Tijdens het Pinksterweekeinde (van 3 t/m 5 juni 2017) werd in Mondorf-les-Bains de traditionele tentoonstelling “Exphimo 2017” gehouden, die al sinds 1959 jaarlijks georganiseerd wordt door Philcolux, de Luxemburgse thematische filatelisten associatie.
Deze tentoonstelling stond grotendeels in het kader van de driejaarlijkse wedstrijd van de Duitse VPhA (Verband Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften), waarbij de verschillende aangesloten werkgroepen (Motivgruppen, Arbeitsgemeinschaften e.d.) in teamverband met elkaar concurreren. Een team bestaat uit vijf personen die elk een 1-kader tentoonstellen. Daarnaast worden het propagandakader, eventuele gepubliceerde onderzoeksresultaten en overige publicaties (in ons geval zijn dat de Rundbrieven) mee in de beoordeling betrokken. Extra punten kunnen nog verdiend worden als de getoonde collecties afkomstig zijn van jeugdigen of van personen die voor de eerste keer tentoonstellen. Het team dat het hoogste aantal punten behaalt mag voor de eerstvolgende drie jaren de fraaie wisseltrofee mee naar huis nemen!
Daarnaast was er in de grote hal nog ruimte voor een aantal 1-kaderverzamelingen en enkele grotere verzamelingen.

Onze motiefgroep had met één team ingeschreven, en wel met de volgende collecties:

1.Harald FriemannVogelschnäbel und ihre Funktion
2.Brigitta GroßkopfUnser einheimischer Kuckuck und seine weltweiten Verwandten
3.Damian LägeDie Maoritaube, ein ernsthaft bedrohter Gärtner in den Wäldern Neuseelands
4.Peter van NiesElstern, schwarzweiß aber farbenreich
5.Niko Van WassenhoveFlamingos

Een deel van onze inzending Degenen die aan ons Jahrestreffen in Oeding hebben deelgenomen, hebben daar al kennis kunnen nemen van deze verzamelingen en vast kunnen stellen dat deze van een behoorlijk hoog niveau zijn. Dat is in Luxemburg wel gebleken want de volgende punten werden aan de verzamelingen toegekend, waarbij u moet weten dat hierbij nog de oude telling met een totaal van 40 punten per verzameling werd toegepast: 1: 36, 2: 33, 3: 40, 4: 37 en 5: 37.
Een fantastisch resultaat!


Peter van Nies neemt de wisseltrofee in ontvangst Voor research, propagandakader en Rundbrieven werden nog 32 extra punten toegekend, waardoor het uiteindelijke puntentotaal op 215 uitkwam, goed voor de eerste plaats én de wisseltrofee! De tweede plaats was voor de motiefgroep Muziek die slechts één puntje minder had: de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat hun puntentotaal positief beïnvloed werd door de 45 extra punten die ze behaalden. De derde plaats was met 194 punten voor de Zwitserse thematische verzamelaars.
Het totaal aantal deelnemende teams bedroeg 13, waaronder een tweetal Belgische van Themafila Wetteren. Hierin bekende namen zoals Koenraad Bracke, Roger Van Laere, Danny De Smedt, Niko Van Wassenhove, Noël Pattyn en diens echtgenote Bernadette Mestiaen. Zij behaalden met team 1 de vijfde plaats met 185 punten en met team 2 de elfde plaats met 171 punten.

Voorlopig mag de wisseltrofee dus staan te pronken bij één van de leden van onze MGO…


(Klik op de foto's voor een grotere versie)