Jaarbijeenkomst 2014
   Foto´s  

Mooie dagen in Dettingen
Een verslag van onze jaarbijeenkomst in Konstanz-Dettingen van Brigitta Großkopf (vertaling Peter van Nies)


Toegegeven, de afstand van heen- en terugreis was voor enkelen van ons wat aan de lange kant. Opdat de verre reis lonend zou zijn, zijn wij al op maandag 26 mei naar Dettingen gegaan en hadden zodoende tijd genoeg om de omgeving te verkennen. Dankzij de ¨Kurkarte¨ gratis met de bus naar Konstanz bijvoorbeeld, of met de auto naar het eiland Reichenau. Het plan om al enkele dagen eerder te vertrekken hadden ook enkele andere leden: vanaf dinsdagmiddag kwamen verscheidene andere deelnemers aan waardoor we tot donderdag, deels gezamenlijk, dingen konden ondernemen, maar in elk geval de avonden gezellig samen konden doorbrengen.

Kristina Rascher had het Treffen werkelijk uitstekend voorbereid. Ze wist alles, kende alle bezienswaardigheden en wegen un had met het Landhotel goede afspraken gemaakt. Zowel in het Landhotel Traube als in de bijbehorende Gasthof Kreuz, hadden we een prima onderkomen, en voor de dagen van het Treffen stond ons een ruime conferentiezaal inclusief beamer ter beschikking. Aangezien deze zaal sowieso gerenoveerd zou worden, konden we onze exponaten rechtstreeks op de muren bevestigen.


Zelfs het weer was ons gunstig gestemd: niet te koud, maar ook niet te warm, en vooral overwegend droog! Prima voorwaarden dus voor onze uitstapjes. Voor het bloemeneiland Mainau hadden we graag wat meer tijd gekregen: de bloesempracht was op vele plaatsen gewoon overweldigend. Er waren zelfs grote en kleine arenden te bewonderen. Deze waren overigens van hout en waren in de kraam van een houtbewerker te koop.


Echte roofvogels hebben we natuurlijk ook gezien: voornamelijk Rode en Zwarte Wouwen. In de Wollmatinger Ried wandelden we vooral door een mooi landschap met interessante flora. In het Wildpark Allensbach, dat ik samen met mevrouw Rascher bezocht, genoten we van een vliegshow met o.a. een Siberische Oehoe. Maar eerst moesten de in vrijheid levende Wouwen (die precies op tijd arriveerden!) gevoerd worden: elegant en razendsnel vingen ze in vlucht de in de lucht geworpen voedselbrokken om ze direct te verorberen.

Ons Treffen moest het dit jaar jammer genoeg doen zonder onze voorzitter Karl-Heinz Neues, die wegens ziekte verhinderd was. Maar zoals dat ook steeds in voorgaande het geval was, regelde zich alles eigenlijk vanzelf.

Ons filatelistisch programma bestond uit twee presentaties met een behoorlijk van elkaar verschillende inhoud. Parallel aan mijn PowerPoint–presentatie over thematiek met modern materiaal (waarbij ik geholpen werd door mevrouw Rascher, nogmaals hartelijk dank daarvoor), hadden Kristina en ik enkele kleine exponaten opgehangen en wel anoniem, om elke vooringenomenheid bij de beoordeling uit te sluiten. Verschillender konden deze exponaten niet zijn: papegaaien, duivensymboliek, ijsvogel, zwaluwen en rietvogels. Op één of twee eenkaders na, waren deze exponaten niet bedoled om deel te nemen aan tentoonstellingen. In al deze collecties was overwegend modern materiaal opgenomen. Tijdens een korte pause was er gelegenheid om ze te bekijken. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt, hetgeen te zien én te horen was! Jammer dat er aansluitend niet echt een discussie op gang kwam. Het bleef zo stil, dat ik aannemen moest, dat alles al vóór de kaders uitgediscussieerd was en niemand meer een openbare discussie nodig vond. Maar misschien heb ik ook wel de verkeerde vragen gesteld......

Aansluitend daaraan konden we het exponaat van Roger van Laere over de Papegaaiduiker, eveneens via PowerPoint, bekijken. Vanwege het bladformaat (A3) waren de teksten jammer genoeg niet te lezen, maar de stukken spraken voor zich. Voor dit thema bestaat meer modern als oud materiaal, zodat ik dit exponaat als een goed voorbeeld beschouw van wat men met modern materiaal kan bereiken, vooral als de uitwerking klopt.

In Haldensleben heb ik dit exponaat al eens gezien, en ik was erg benieuwd of het zich nadien verder ontwikkeld had. Dat was het geval, en hoe! Naast zeer decoratieve en sprekende postwaardestukken bevatte het verschillende mooie voorbeelden voor het gebruik van de lokale postzegels van Lundy. Mij beviel het exponaat erg goed, ik ben ervan overtuigd dat het nog veel kan bereiken.


De tweede presentatie, die eigenlijk door de heer Neues gegeven zou worden, werd gegeven door de Damian Läge. Hij bracht ons, eveneens met behulp van een PowerPoint-presentatie, met vele voorbeelden op de hoogte van de criteria die gelden voor privé-postwaardestukken en hoe deze te herkennen zijn. Voor privé-postwaardestukken bestaan competente catalogi, maar de gecomprimeerde samenvatting bracht ons toch veel nieuwe gezichtspunten. Ik zou vanaf deze plaats de heer Läge willen oproepen om over deze uiterst interessante materie een stuk in onze Rundbrief te willen publiceren.

Tot besluit wil ik mevrouw Rascher nogmaals hartelijk danken voor haar onvermoeibare inzet bij de organisatie en ten uitvoer brengen van het Treffen, het was bijzonder geslaagd.

Brigitta Großkopf